Zestron Europe
Zestron Americas
Zestron East China
Zestron South China
Zestron South Asia
Zestron Japan
Zestron Korea
please choose

ZESTRON North Asia

Technical Support China:

East China: +86-21-5296-8185
South China: +86-755-2342 0692

Technical Support Japan:

+81-467-53-8658

Technical Support South Korea:

+82 - 2515 6671

China - East

ZESTRON East China:

1/F, Building 9,
Zun Xuan Industrial Park,
Lane 1199, Ji Di Road,
Minhang District,
Shanghai 201107

联系我们

电话: +86-21-5296-8185
传真:+86-21-5296 8186
发送邮件

China - South

ZESTRON South China:

1A/ Building B6, No. 3009 Guan Guang Rd.
China Merchants, Guangming Science Park
518107 Shenzhen,
Guangming New District


Contact us

Phone: +86-755-2342 0692
Fax:+86-755-2342 0691
Send Email

Taiwan Area

ZESTRON Taiwan Area:

3102, Tingkat Perusahaan 6,
Kawasan Perusahaan Perai,
13600, Perai, Penang, Malaysia
Phone: +604 - 3996100
Fax: +604 - 397 5101
Send email

Doris Lam

ZESTRON Sales Director
Send Email

Japan

ZESTRON Japan:

4-17-16 Ichinomiya
Samukawa-machi, Koza-gun
Kanagawa 253-0111
Japan
Phone: +81-467-53-8658
Fax: +81-467-53-9515

Send email

Daido Sawairi

General Manager
Send Email

South Korea

ZESTRON Korea Ltd.:

Smartbay B/D,
A-dong #1309 123,
Beolmal-ro, Dongan-gu,
Anyang-si Gyeonggi-do,
Korea

Phone: +82 - 2515 6671

Namkyu Kim

Sales Manager
Send Email